📢 Poštovani posjetitelji, 27. listopada 2020 do otkazivanja, ZATVARAMO Put med krošnjama Pohorje za posjetitelje. S vama ćemo bit na društvenim mrežama, pratite nas. 🌲 Hvala na razumijevanju. ❤️

O putu

Tehnički podaci

Ukupna dužina puta 1043 metra
Dužina pješačkog puta 522 metra
Dužina puta na tornju 521 metara
Visina razglednog tornja 37 metara
Visina puta do 20 metara
Broj stupova 18
Uspon puta maksimalno 6 %, uključujući toranj
Ulaz na toranj na 14 metara
Promjer tornja 22 metra
Širina puta 1.94 metra
Nadmorska visina puta 1517 metara
Toranj se sastoji od 9 stupova

Look at the Walk virtually