Politika privatnosti

Prijedlog politike zaštite privatnosti
(GDPR suglasnost)

Ova politika zaštite privatnosti vrijedi za svakog korisnika koja koristi web stranicu: https://www.potmedkrosnjamipohorje.si te za sve eventualne podstranice i mobilne aplikacije povezane s navedenom web stranicom.

Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja koristi, odnosno posjeti navedenu web stranicu ili njezinu podstranicu, odnosno mobilnu aplikaciju (u nastavku: korisnik).

Korištenjem web stranica korisnik potvrđuje da se slaže s Politikom zaštite privatnosti. Korisnik se daljnjim korištenjem web stranica slaže s izmjenama.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Pot med krošnjami Pohorje, d.o.o. vašu privatnost i sigurnost vaših osobnih podataka.

Obvezujemo se da ćemo vaše osobne podatke koristiti isključivo u svrhe koje su navedene u nastavku ove Politike zaštite privatnosti. Vaše osobne podatke čuvamo brižno i u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) (u nastavku: GDPR), te s drugim pravnim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

I. Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka prikupljenih na gore navedenoj web stranici i njezinim podstranicama te mobilnim aplikacijama je poslovni subjekt Pot med krošnjami Pohorje, djelatnosti za slobodno vrijeme, d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, matični broj: 8252858000 i porezni broj: SI 83762795 (u nastavku: voditelj obrade).

Kontakt adresa voditelja obrade je info@potpohorje.si.

II. Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka

Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka nije imenovana.

III. Prijenos osobnih podataka trećim osobama, u treće zemlje ili međunarodnim organizacijama

Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke trećim osobama, u treće zemlje ili međunarodne organizacije.

Iznimku predstavljaju statistički podaci o posjećenosti i korištenju web stranica za koje se koriste web platforme Google Analytics, Content Insights, AdYouLike, Apester, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, Pinterest, Linkedin, Vimeo, Rumble, SoundCloud, Infogram i web platforma MailChimp za slanje elektroničkih obavijesti o aktualnim igrama i promotivnim akcijama, elektroničko obavještavanje o novostima i ponudama, elektroničkim pozivima na događaje te e-publikacije voditelja obrade.

Web platforme Google Analytics i MailChimp u svojim Općim uvjetima uporabe i Politici privatnosti osiguravaju poštivanje pravila iz Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i potvrđuju da su stekli certifikat o sukladnosti sa zaštitom privatnosti EU-SAD (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

Google Analytics omogućava korisnicima da sami uređuju postavke za obradu svojih podataka uporabom alata Google Analytics. Više informacija o Googleovim uvjetima usluge i pravilniku privatnosti pronaći ćete na sljedećim poveznicama:

Iznimno se osobni podaci prenose trećim zemljama i stranim ponuđačima poštanskih usluga.

IV. Vrste osobnih podataka, pravne osnove i svrhe njihova korištenja

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke na temelju:

 • - privole pojedinaca,
 • - sklopljenih ugovora, odnosno u cilju provođenja aktivnosti prije sklapanja ugovora,
 • - legitimnih interesa koje nastojimo postići
 • - te za ispunjavanje pravnih obveza koje za nas vrijede.

IV. i. Obrada na temelju privole

Pojedinac čiji se osobni podaci obrađuju na temelju privole, može dati posebnu privolu za obradu osobnih podataka za svaku pojedinu svrhu.

Pojedinac na kojeg se odnose podaci ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu za svaku posebnu svrhu, na jednostavan i lako dostupan način.

A. Slanje novosti, obavijesti, promocija, i sl. – osiguravanje direktnog marketinga (osobito slanje komercijalnih poruka i glasila)

 • slanje elektroničkih obavijesti o aktualnim nagradnim igrama i promotivnim akcijama voditelja obrade;
 • elektroničko obavještavanje o novostima i ponudama voditelja obrade;
 • slanje elektroničkih poziva na događaje voditelja obrade;
 • slanje poziva putem pošte na događaje voditelja obrade;
 • telefonsko i elektroničko prikupljanje narudžbi;
 • slanje e-publikacija voditelja obrade.

Na temelju privole za svaku pojedinu svrhu, voditelj obrade prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke pojedinca: ime i prezime te e-mail adresa.

B. Dobivanje demografskih izvještaja o statistici i prometu

Na temelju privole voditelj obrade prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke pojedinca: ime i prezime te e-mail adresa.

C. Pomagala u vezi s društvenim mrežama

Na temelju privole voditelj obrade prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke pojedinca: ime i prezime te e-mail adresa.

IV. ii. Obrada na temelju ugovora

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke pojedinaca na temelju ugovora (narudžbe), odnosno u cilju provođenja aktivnosti prije sklapanja ugovora (narudžbe) u svrhu provedbe aktivnosti voditelja obrade.

A. Provedba narudžbe ulaznice, poklon bonovi

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke pojedinaca na temelju izvedene narudžbe (sklopljene ugovore) za ulaznice ili poklon bonove u svrhu provedbe svoje djelatnosti.

Osobni podaci pojedinaca koje on navodi na kontaktnom obrascu i koje obrađujemo u svrhu provedbe djelatnosti su:

obvezni: ime, prezime i elektronička pošta

neobvezni: broj telefona, adresa (kućni broj, ulica, mjesto)

B. Dostava ili slanje naručenih ulaznica (poklon bonova) na adresu naručitelja

U svrhu dostave ili slanja naručenih ulaznica (poklon bonova) na adresu naručitelja obrađujemo sljedeće osobne podatke: ime, prezime, punu adresu.

IV. iii. Obrada na temelju legitimnih interesa

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke na temelju legitimnih interesa koje nastojimo postići.

Osobne podatke na temelju legitimnih interesa prikupljamo u sljedeće svrhe:

 • statističke analize posjećenosti web stranice,
 • kao bismo osigurali i unaprijedili naše usluge,
 • kako bismo osigurali i razvili inovativne i prilagođene usluge za naše klijente i korisnike,
 • kako bismo osigurali sigurnost naših usluga i web stranica te zaštitu od prijevara, neželjene pošte, zlouporaba itd.

U navedene svrhe prikupljamo i obrađujemo sljedeće osobne podatke: IP-adresu, statističke podatke o posjećenosti web stranica, podatke o broju klikova, vremenu klika, podatke o ulaznim i izlaznim web mjestima, podatke o vrsti klijenta.

Osobni podaci obrađeni u gore navedene svrhe se ne povezuju s osobnim podacima pojedinaca koje je moguće odrediti.

V. Zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade za osiguravanje zaštite osobnih podataka provodi sve potrebne fizičke, tehničke, logičke i organizacijske postupke i mjere na temelju usvojenih internih akata te u skladu s dobrim praksama iz područja zaštite informacija, odnosno putem ugovornih partnera, tako da se:

 • zaštiti aplikativni softver pomoću kojeg se obrađuju osobni podaci;
 • spriječi neovlašten pristup osobnim podacima prilikom njihovog prijenosa, uključujući prijenos putem telekomunikacijskih sredstava i mreža;
 • osigura učinkovit način arhiviranja, uništavanja, brisanja ili anonimizacije osobnih podataka;
 • zaštite prostorije, hardver i softver;
 • omogući naknadno utvrđivanje kada su pojedini osobni podaci bili obrađeni na bilo koji način i tko ih je obradio, i to za razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni.

VI. Razdoblje pohrane osobnih podataka

Osobni podaci pojedinca koji su dobiveni na temelju privole biti će pohranjeni 5 godina od povlačenja vaše privole.

Osobni podaci pojedinca koji se obrađuju na temelju narudžbe, odnosno ugovora mogu biti pohranjeni još 10 godina od ispunjenja obveza obiju strana, a u slučaju prisilne naplate neplaćenih ugovornih obveza još 10 godina nakon završetka sudskog postupka.

Osobni podaci prikupljeni na temelju legitimnih interesa pohranjuju se do ostvarivanja prava pojedinca na kojeg se odnose, odnosno dok postoji svrha u koju su bili prvotno prikupljeni.

VII. Prava pojedinca

U skladu s važećim zakonodavstvom koje uređuje područje zaštite osobnih podataka, pojedinac ima sljedeća prava:

 • Pravo na pristup pojedinca na kojeg se odnose osobni podaci – pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo od voditelja obrade dobiti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, a ako se takvi osobni podaci obrađuju ima pravo na pristup osobnim podacima.
 • Pravo na ispravak - pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke.
 • Pravo na brisanje - pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja.
 • Pravo na ograničenje obrade - pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako pojedinac osporava točnost osobnih podataka, ako je obrada nezakonita i ako se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, ako uloži prigovor na obradu te voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih pojedinac traži radi ostvarivanja, provođenja ili obrane zahtjeva
 • Pravo na prijenos podataka - pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je prenio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci bili osigurani.
 • Pravo na prigovor - pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo na temelju razloga povezanih sa svojim posebnim položajem u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a koja se temelji na obradi koja je potrebna zbog legitimnih interesa voditelja obrade, uključujući izradu profila
 • Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila - pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu.
 • Pravo na podnošene pritužbe nadležnom tijelu - pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo podnijeti pritužbu povezanu s obradom njegovih osobnih podataka izravno nadležnom nadzornom tijelu, tj. Informacijskom ovlašteniku Republike Slovenije.

VIII. Način ostvarivanja prava pojedinca

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci može u svakom trenutku ostvarivati prava koja mu pripadaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

To može učiniti tako da na adresu kontaktne osobe voditelja obrade pošalje zahtjev za pojedinačno ostvarivanje prava koja mu pripadaju.

IX. Kolačići

Web mjesta voditelja obrade za svoj neometan rad koriste tzv. kolačiće (engl. cookies). To su datoteke koje se spremaju na uređaj korisnika pomoću kojeg pristupa web portalu. Kolačići na uređaj korisnika spremaju unikatne podatke o korisniku, odnosno postavke koje je korisnik izabrao na pojedinom web mjestu.

Više o kolačićima i o tome kako njima upravljati možete pročitati u uputama za blokiranje kolačića.

Korisnik može dati suglasnost i omogućiti sve ili samo neke kolačiće (tj. kolačiće treće osobe). Ako se pojedini kolačići ne omoguće, odnosno ako se odbiju to može utjecati na opseg i kapacitet korištenja web stranice voditelja obrade i njegovih usluga.

Korisnik u svakom trenutku zadržava potpunu kontrolu nad kolačićima, budući da ih u bilo kojem trenutku može izbrisati, ograničiti ili potpuno onemogućiti. Upute za to razlikuju se od uređaja do uređaja i dostupne su na početnoj stranici svakog proizvođača softvera. Dakle, vi odlučujete želite li dopustiti pohranjivanje kolačića na vaš uređaj. Postavke za njih možete kontrolirati i mijenjati u vašem web pregledniku:

X. Završne odredbe

Korisnik predajom narudžbe i obrasca za online narudžbu ili ispunjavanjem obrasca za zahtjev potvrđuje da je upoznat s uvjetima i politikom zaštite privatnosti te da se s njome u cijelosti slaže, odnosno da je prihvaća.

Voditelj obrade ima pravo u svakom trenutku izmijeniti politiku zaštite privatnosti. Voditelj obrade će o izmjeni politike zaštite privatnosti obavijestiti sve zainteresirane pojedince putem objave na web stranici i putem slanja informacije o izmjeni na elektroničke adrese korisnika.

Politika zaštite privatnosti vrijedi od 15. 11. 2019. godine.