Politika zasebnosti

(GDPR soglasje)

Ta politika varstva zasebnosti velja za vsakega uporabnika spletne strani z naslovom: www.potmedkrosnjamipohorje.si ter za vse morebitne podstrani in mobilne aplikacije, povezane z navedeno spletno stranjo. 

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče navedeno spletno mesto ali njegove podstrani oziroma mobilne aplikacije (v nadaljevanju: uporabnik).  

Z uporabo spletnih mest, uporabnik potrjuje, da se strinja s Politiko varstva zasebnosti. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnih mest strinja s spremembami.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pot med krošnjami Pohorje, d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov.

Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene, ki so navedeni nižje v tej Politiki varstva zasebnosti. Vaše osebne podatke varujemo skrbno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju: GDPR), ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

I. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, pridobljenih na zgoraj navedenem spletnem mestu in njegovih podstraneh ter mobilnih aplikacijah, je gospodarski subjekt Pot med krošnjami Pohorje, dejavnosti za prosti čas, d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, matična številka: 8252858000 in davčna številka: SI 83762795 (v nadaljevanju: upravljavec).

Kontaktni naslov upravljavca je info@potpohorje.si.

II. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ni imenovana.

III. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije

Upravljavec, ne posreduje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije.

Izjema so statistični podatki o obisku in uporabi spletnih mest, za katere se uporabljajo spletne platforme Google Analytics, Content Insights, AdYouLike, Apester, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, Pinterest, Linkedin, Vimeo, Rumble, SoundCloud, Infogram in spletna platforma MailChimp za pošiljanje elektronskih obvestil o aktualnih igrah in promocijskih akcijah, elektronsko obveščanje o novostih in ponudbah, elektronskih vabil na dogodke ter e-publikacij upravljavca.

Spletni platformi Google Analytics in MailChimp v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavljata spoštovanje pravil iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in potrjujeta, da sta pridobili certifikat skladnosti s ščitom zasebnosti EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

Google Analytics omogoča, da si uporabniki sami uredijo nastavitve za obdelavo njihovih podatkov z uporabo orodja Google Analytics. Več informacij o Googlovih pogojih storitve in pravilniku zasebnosti, najdete na naslednjih povezavah:

Izjemoma se osebni podatki posredujejo v tretje države tudi tujim ponudnikom poštnih storitev.

IV. Vrste osebnih podatkov, pravne podlage in nameni njihove obdelave

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke, na podlagi: 

 • privolitve posameznikov, 
 • sklenjenih pogodb oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe, 
 • zakonitih interesov za katere si prizadevamo 
 • ter za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas.

IV. i. Obdelava na podlagi privolitve

Posameznik čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve, lahko poda privolitev v obdelavo osebnih podatkov za vsak posamezen namen posebej.

Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko kadarkoli prekliče podano privolitev za vsak posamezen namen posebej, na enostaven in lahko dostopen način.

A. Pošiljanje novic, obvestil, promocij, ipd. – zagotavljanje neposrednega trženja (zlasti pošiljanje komercialnih sporočil in glasila)

 • pošiljanje elektronskih obvestil o aktualnih nagradnih igrah in promocijskih akcijah upravljavca;
 • elektronsko obveščanje o novostih in ponudbah upravljavca;
 • pošiljanje elektronskih vabil na dogodke upravljavca;
 • pošiljanje vabil po pošti na dogodke upravljavca;
 • telefonsko in elektronsko zbiranje naročil;
 • pošiljanje e-publikacij upravljavca

Na podlagi privolitve za vsak namen posebej, upravljavec zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznika: ime, priimek ter naslov elektronske pošte.

B. Pridobitev demografskih poročil o statistiki in prometu

Na podlagi privolitve upravljavec zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznika: ime, priimek ter naslov elektronske pošte.

C. Pripomočki v zvezi s socialnimi omrežji

Na podlagi privolitve upravljavec zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznika: ime, priimek in naslov elektronske pošte.

IV. ii. Obdelava na podlagi pogodbe

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi pogodbe (naročila) oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe (naročila) za namen izvajanja dejavnosti upravljavca.

A .Izvedba naročila vstopnice, darilni boni

Upravljavec obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi izvedenega naročila (sklenjene pogodbe) za vstopnice ali darilne bone za namene izvajanja svoje dejavnosti.

Osebni podatki posameznikov, ki jih jih posameznih navede na kontaktni obrazec, obdelujemo za namen izvajanja dejavnosti, so: 

obvezni: ime, priimek in elektronska pošta
neobvezni: telefonska številka, naslov (hišna številka, ulica, kraj) 

B. Dostava ali posredovanje naročenih vstopnic (darilnih bonov) na naslov naročnika

Za namen dostave ali posredovanja naročenih vstopnic (darilnih bonov) na naročnikov naslov obdelujemo naslednje osebne podatke: ime, priimek, polni naslov.

IV. iii. Obdelava na podlagi zakonitih interesov

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo. 

Osebne podatke na podlagi zakonitih interesov zbiramo za naslednje namene:

 • statistična analiza obiskanega spletnega mesta
 • zagotavljanje in izboljševanje naših storitev
 • zagotavljanje in razvijanje inovativnih in prilagojenih storitev za naše stranke in uporabnike 
 • za zagotovitev varnosti naših storitev in spletnih mest, ter zaščito pred goljufijami, neželeno pošto, zlorabami itd.

Za navedene namene zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: IP- naslov, statistični podatki o obisku spletnih mest, podatki o številu klikov, čas klika, podatki o vhodnih in izhodnih spletnih mestih, podatki o vrsti odjemalca.

Osebni podatki, obdelani za zgoraj navedene namene, se ne povezujejo z osebnimi podatki določljivih posameznikov.

V. Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne fizične, tehnične, logične in organizacijske postopke in ukrepe, na podlagi sprejetih internih aktov in v skladu z dobrimi praksami s področja varovanja informacij oziroma prek pogodbenih partnerjev, tako da se:

 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih
 • zagotavlja učinkovit način arhiviranja, uničenja, izbrisa ali anonimizacije osebnih podatkov
 • varujejo prostori, strojna in programska oprema
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki kakorkoli obdelani in kdo jih je obdelal, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

VI. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve se hranijo 5 let od preklica vaše privolitve.

Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo na podlagi naročila oziroma pogodbe, se lahko hranijo še 10 let od izpolnitve obveznosti obeh strank, v primeru izterjave neplačanih pogodbenih obveznosti pa 10 let po zaključku sodnega postopka.

Osebni podatki, zbrani na podlagi zakonitih interesov, se hranijo do uveljavljanja pravic posameznika, na katerega se nanašajo oziroma dokler obstaja namen, za katerega so bili prvotno zbrani.

VII. Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik naslednje pravice:

 • Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki - posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se, dostop do osebnih podatkov.
 • Pravica do popravka - posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.
 • Pravica do izbrisa - posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.
 • Pravica do omejitve obdelave - posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita in kadar nasprotuje njihovemu izbrisu ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, kadar vloži ugovor v zvezi z njihovo obdelavo ter kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevkov.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov - posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.
 • Pravica do ugovora - posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov.
 • Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev vključno z oblikovanjem profilov - posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj pomembno vpliva.
 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu - posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki lahko poda pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.
 • VIII. Način uveljavljanja pravic posameznikov

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli uveljavlja pravice, ki mu pripadajo, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

  To stori tako, da na naslov kontaktne osebe upravljavca posreduje zahtevo za posamezno uveljavljanje pravic, ki mu pripadajo.

  IX. Piškotki

  Spletno mesto upravljavca za svoje nemoteno delovanje uporabljajo t.i. piškotke (cookies). To so datoteke, ki se odlagajo na napravi uporabnika, s katere ta dostopa do spletnega portala. Z njimi se na uporabnikovi napravi hranijo unikatni podatki o uporabniku oziroma nastavitve, ki si jih je izbral na spletnem mestu.

  Več o piškotkih in kako jih upravljati si lahko preberete v navodilih za blokiranje piškotkov.

  Uporabnik lahko poda dovoljenje in omogoči vse ali zgolj nekatere piškotke (t.i. piškotke tretje osebe). V kolikor se posamezni piškotki ne omogočijo oziroma se zavrnejo, to lahko vpliva na obseg in zmožnost uporabnosti spletne strani upravljavca in njegovih storitev.

  Uporabnik v vsakem času ohranja popoln nadzor nad piškotki, saj jih lahko kadarkoli izbriše, omeji ali povsem onemogoči. Navodila, kako to stori, se razlikujejo od naprave do naprave in so na voljo na domači strani posameznega proizvajalca programske opreme. Vi torej odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na svoji napravi. Nastavitve zanje lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku:


  X. Končne določbe

  Uporabnik z oddajanjem naročila iz obrazca za spletno naročilo ali z izpolnitvijo obrazca za zahtevo potrdi, da je seznanjen s pogoji in politiko varstva zasebnosti in se z njo v celoti strinja oziroma jo sprejema.

  Upravljavec ima pravico, da kadarkoli spremeni politiko varstva zasebnosti. O spremembi politike varstva zasebnosti bo upravljavec obvestil vse zainteresirane posameznike preko objave na spletni strani in preko posredovanja informacije o spremembi na elektronske naslove uporabnikov.

  Politika varstva zasebnosti velja od 15. 11. 2019.